Viena international - Zákazková výroba

Sústruženie

Naše rôznorodé sústruhy nám umožňujú vyrábať veľké spektrum rôznych komponentov. 

Jednotlivé diely alebo malé série, od najmenších možných až po 3000mm nie sú žiaden problém.

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.

Kombi
sústružnicko frézovacie

Vďaka modernému strojovému parku s priamym prepojením na 3D-softwér vyrábame zložité komponenty hospodárne a procesne spoľahlivo.

Frézovanie

CNC-Frézovanie je jednou z našich hlavných oblastí pôsobnosti.

 Tu sa dokážeme opierať o dlhoročné skúsenosti s 5 osovým obrábaním ako aj 5 osovým plynulým obrábaním. 

Vďaka nášmu rozsiahlemu strojovému parku sme schopní zrealizovať všetky objednávky v krátkom čase, racionálne a efektívne.

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.

Portálové frézovanie

Najvyššia dynamika a výkon pri maximálnej stabilite. 

Vybavené mechanickými frézovacími hlavami nám umožňuje vykonávať aj náročné frézovacie práce a opracovávať komponenty až do 1900x4000mm.

Brúsenie

Najdôležitejšie pri práci je posledný „rez“

Náš vysoko kvalitný strojový park umožňuje CNC brúsenie priemerov až do 800mm a konvenčné brúsenie do dĺžky 2000mm. 

Brúsenie na plocho od malých komponentov až čo 3200x1500mm.

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.

Drôtové rezanie

Tam, kde dosiahnu metódy mechanického opracovania svoje limity, začína oblasť použitia našich elektro-erozívnych obrábacích centier.

Honovanie

Honovanie v zákazkovej výrobe: krátke dodacie termíny – absolútna precíznosť.

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.

Lakovanie

Zákazková výroba vo Viene nekončí opracovaním: dodávame našim zákazníkom komponenty pripravené na zabudovanie.

K tomu patrí aj povrchová úprava lakovaním na základe Vašich špecifikácií. 

Ponúkame taktiež všetky dostupné tepelné, ako aj povrchové úpravy kovov.

Čistenie

Napriek tomu, že ultrazvuk nie je vidieť je jeho účinok neprehliadnuteľný.

 Ultrazvukové čistenie je neprekonaná čistiaca technológia pre komplexne formované komponenty s ťažko dostupnými miestami. 

Následná inšpekcia v čistej kontrolnej miestnosti s UV-svetlom, bielym svetlom a kontrola utierkami podľa želania zákazníkov je samozrejmá.

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.