Vzdelávať namiesto zaúčať

Nájsť spôsobilý personál je už aj na Slovensku neustále rastúca výzva. Keďže tu nie je vybudovaný profesijný vzdelávací systém, boli novo prijatí zamestnanci spravidla iba zaučení pracovať na stroji.

Výcvik učňov nadobúda v boji proti nedostatku odborných pracovných síl veľký význam. Mať v podniku učiacu sa mladú generáciu dodáva v takýchto časoch istotu a schopnosť siahnuť po vhodnej pracovnej sile z vlastných radov.

Preto od roku 2012 vzdelávame učňov a stredoškolákov v rámci duálneho vzdelávania. Takto na mieru nadobudnuté vzdelanie vytvára cestu k úspešnej kariére v podniku.

Aktuálne pochádza 15% výrobných pracovníkov z vlastnej výuky.

 Budúcnosť sa tvorí v základoch

Viena international