REJLEK Metal & Plastics Group

Viena
international

Reliability in performance

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.

ISO 9001

Systém manažérstva kvality
Najrozšírenejší medzinárodne uznávaný certifikát kvality, ktorým firma osvedčuje schopnosť poskytovať služby a dodávať produkty na najvyššej úrovni.

Systém manažérstva kvality

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.

ISO 14001

Systém environmentálneho manažmentu
Certifikát deklarujúci, že firma vyrába a dodáva výrobky s dôrazom na ochranu a kvalitu životného prostredia.

Systém environmentálneho manažmentu

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.

ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Certifikát deklarujúci zabezpečenie vyššieho štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov a iné zainteresované strany.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Viena
international

Špecialista na výrobu presných strojových dielcov a komponentov. 

Náš výrobný program je špecifický svojou rôznorodosťou vždy zameranou na detail.

Sme schopní efektívne vyrábať prototypy či diely v malých až stredných sériách, ale aj kompletne skonštruovať, vyvinúť vyrobiť lisovacie nástroje.

Pre našich zákazníkov sme sa stali partnerom, na ktorého sa obracajú s každou potrebou a na ktorého sa môžu vždy spoľahnúť.

Contact
Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.

Inovácie & focus na detail

Zákazková výroba

Dokonalá kombinácia všetkých dostupných výrobných technológií nám umožňuje dennodenne napĺňať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. 

Moderné CNC 5 ose obrábacie centrá, CNC sústružnícko-frézovacie centrá, CNC sústruženie, všetky typy brúsenia a drôtové rezanie robia našu výrobu maximálne variabilnú a flexibilnú za každých okolností.

Viena International

Výroba nástrojov

Všetky kroky pod jednou strechou. Počnúc konštrukciou, vývojom a výrobou lisovacích nástrojov – končiac kompletným odskúšaním a odovzdaním. 

Naše nástroje zásobujú denne komponentami všetky možné cieľové trhy, automobilový priemysel, potravinársky priemysel, elektrotechnický priemysel a mnohé ďalšie.

Kvalita

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001, 14001, 45001.

Vysokou kvalitou si nerobíme iba reklamu – my si za ňou aj pevne stojíme!

Každý komponent, ktorý chce opustiť produkciu, musí najprv prejsť naším moderne vybaveným oddelením kvality.

Viena International, presné strojné súčiastky, lisovacie nástroje, výlisky.